Issue #032 Published: 31-08-2020 // Written by: Jens Kimmel

Meeschrijven aan het Commons Transitieplan

Terwijl het stof van de Covid-19-pandemie langzaam neerdaalt, worden de contouren van de volgende crisis, de economische, zichtbaar. Deze crises maken een hoop duidelijk.
Namelijk, dat er veel solidariteit schuilt in Amsterdam buurten, gemeenschappen en netwerken. Dat burgers en collectieven het voortouw nemen en naar elkaar uitkijken. Maar ook: dat het winstgedreven kapitalistisch systeem op zijn laatste benen staat. Dat we een nieuw systeem moeten bouwen dat de aarde niet uitput, en wél gezond is voor mens en natuur.

Kortom, we moeten de commons weer laten bloeien. De tijd is er rijp voor, niet alleen omdat de crisis ons min of meer dwingt, maar ook omdat we de politieke wind mee hebben, tenminste hier in Amsterdam.

Een volwaardig en breed gedragen Commons Transitieplan
Daarom heeft de Amsterdamse commons-denktank Commons Network het initiatief genomen om samen met talloze actieve bewoners en organisaties te werken aan een transitieplan voor de stad. Het doel: een volwaardig Commons Transitieplan, breed gedragen door doeners en denkers uit de commons-beweging. Een plan met concrete handelingsperspectieven en beleidsrichtingen om in en met de stad mee aan de slag te gaan.

Wil je meeschrijven, denken of meer info? Mooi. Op onze website vind je meer informatie en uitleg.
Bij vragen kan je ook direct contact opnemen via jens@commonsnetwork.eu.

https://www.commonsnetwork.org/news/commons-transitie-plan-amsterdam/