Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
31/8/2020 / Issue #032 / Text: Extinction Rebellion

Extinction Rebellion
September Rebellie

Tussen 15 en 21 september voert Extinction Rebellion Nederland massaal actie tegen klimaat-en ecologische crisis.

Met verdriet en ongeloof ziet Extinction Rebellion (XR) hoe de wereld steeds verder ontwricht raakt. Extreme weersomstandigheden, mislukte oogsten, bosbranden, smeltende ijskappen, toenemende CO2 en de ondergang van hele ecosystemen. De klimaat- en ecologische crisis is net als racisme en uitbuiting het gevolg van menselijk handelen.
Het is duidelijk dat politici niet in staat zijn het tij te keren; het komt aan op gewone mensen. Tussen 15 en 21 september voert Extinction Rebellion daarom massale, creatieve, vreedzame en disruptieve acties in Den Haag en Amsterdam. De acties zijn coronaproof. XR richt zich op de overheid die weigert om echte actie te ondernemen en het bedrijfsleven dat door mag gaan met vervuilende winstmaximalisatie. XR eist in deze actieweek dat de overheid een burgerberaad instelt om een rechtvaardige transitie uit de klimaat- en ecologische crisis vorm te geven.

Wat is een burgerberaad?
In een burgerberaad overleggen burgers uit alle lagen van de samenleving over beleid. Met input van experts en ongehinderd door lobbyisten. Een burgerberaad kan zonder electorale of ideologische overwegingen op de lange termijn gerichte voorstellen doen die weldoordacht en rechtvaardig zijn. Een recent Burgerberaad in Frankrijk heeft stevig klimaatbeleid opgeleverd: Frankrijk neemt het bestrijden van klimaatverandering in de grondwet op, maakt wetten tegen ecocide en investeert 15 miljard euro in het vergroenen van de maatschappij.

Waarom een burgerberaad?
De coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: we kunnen en mogen niet terug naar normaal. Dit is het moment om écht aan de slag te gaan met een rechtvaardige klimaattransitie. Echter, de politiek weigert en geeft grootvervuilers nog steeds een beslissende stem. Onze overheid verkiest de economie boven de levens van mensen. Het Nederlandse klimaatakkoord gaat niet ver genoeg en we zijn ondanks de huidige maatregelen onderweg naar een opwarming van meerdere graden.
Teruggaan naar normaal is kiezen voor de volgende crisis, een die onvoorstelbaar meer kapot gaat maken en die onomkeerbaar gaat zijn als we niet nu handelen.

Wat is Extinction Rebellion?
Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het voortbestaan van het leven op aarde te beschermen. Leden van XR voeren geweldloze, disruptieve en creatieve acties om de druk op overheden op te voeren zodat die in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Momenteel hebben meer dan tweehonderdduizend mensen in meer dan zestig landen over de hele wereld zich aangesloten. XR bestaat uit gewone mensen, uit alle hoeken van het land en van alle leeftijden die zich ernstig zorgen maken over de levens van huidige en toekomstige generaties.

XR eist van de Nederlandse overheid:
WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.

extinctionrebellion.nl