Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
7/7/2020 / Issue #031 / Text: Iris Kok

Vergeet de studenten niet (meer)!

Er is al veel geschreven over de impact van corona en ook dit stuk zal daar over gaan. En zoals altijd kijk ik naar de universiteit en biedt hierbij een studentenperspectief. Om te beginnen met het goede nieuws, ik kan wel zeggen dat er veel actie gevoerd is en dat er ook een paar maatregelen tot stand zijn gekomen om de studenten te ondersteunen. Online zijn er meerdere malen twitteracties geweest, het Habbo-hotel is bezet geweest en 26 juni wordt het rapport van de online raadpleging op de Dag van het Alternatief aan de politiek aangeboden in CREA.

Het is inmiddels en wel duidelijk dat de coronacrisis niet alleen meer een crisis is die gaat over gezondheid en mensenlevens, maar ook een economische crisis. Natuurlijk is de klap hard en juist daarom moeten structurele veranderingen plaatsvinden waarbij ook studenten vanzelfsprekend in mee worden genomen. Dit is niet direct gebeurd terwijl deze groep mensen steeds weer tussen wal en schip eindigt.

Al vijf jaar lang bestaat het leenstelsel, waarbij studenten geld lenen van DUO. Het zou beter schuldenstelsel kunnen worden genoemd. ‘‘Lenen kost geld,’’ zegt de reclame, maar de rente is vooralsnog 0%. Een student heeft na afstuderen 35 jaar de tijd heeft om af te lossen. Ik studeer zelf dit jaar af aan de UvA en ben 25 jaar. Dat houdt dus in dat ik tot mijn 62ste DUO kan afbetalen. De eerste twee jaar na afstuderen hoeft nog niets (mag wel natuurlijk) af te worden betaald. Ik wil zelf nog liever niet denken aan de impact die deze studieschuld heeft. Bijvoorbeeld bij het kopen van het huis wordt er wel degelijk naar deze schuld gekeken. Mocht ik zeg over tien jaar ooit een huis willen kopen en misschien al de helft van mijn €30.000 studieschuld hebben afgelost, dan wordt er alsnog naar de hele oorspronkelijke schuld  gekeken bij de bepaling van het te lenen hypotheekbedrag. Het is dus geen fijn zwaard van Damokles om boven het hoofd te hebben hangen.

En toen kwam de coronacrisis, met voor mij persoonlijk als gevolg dat ik geen klussen meer krijg van het studenten uitzendbureau waar ik werk. Zoals velen heb ik niet de tijd om veel uren te werken, dit door het wisselende rooster van mijn studie. Een andere reden dat ik niet ‘veel’ kan werken is omdat ik juist deze uren nodig heb voor mijn studie. Studenten vallen tussen wal en schip als het aankomt op hulp vanuit overheid. De minister zegt:  studenten kunnen bijlenen. Over dat sommigen liever niet lenen wordt niet nagedacht. Zij die wel al leenden, eventueel maximaal, mogen hopen op coulance, maar hun studieschuld loopt natuurlijk verder op. Ook ik heb mijn lening moeten verhogen om alle rekening te kunnen betalen. Studenten die werkten naast hun studie konden niet meteen rekenen op hulp in de vorm van de NOW-regeling. Dit gold natuurlijk alleen voor de studenten die nog in dienst waren en niet meteen waren ontslagen. Maar de rekeningen blijven komen en tijd verstrijkt zonder hulp. De compensatie die nu is geregeld is alleen voor langstudeerders alsmede voor hen die in februari €400,- of meer verdienden (zij krijgen dan een maandbedrag van €550,-). Ook is een aantal maanden langer OV aangeboden. Tegelijkertijd wordt reizen met het OV afgeraden en is het hoger onderwijs verzocht om alleen tussen 11:00-15:00 en na 20:00 onderwijs aan te bieden vooralsnog.

Deze compensatie voor studenten die hun inkomen verloren zijn door Corona is pas geregeld nadat dit herhaaldelijk is aangekaart in Den Haag. Dit blijft nodig zolang de minister-president alleen maar een harde zucht laat horen als reactie op een vraag of het collegegeld misschien gehalveerd kan worden nu er nu geen fysiek onderwijs plaatsvindt. ‘‘Doe me nou een lol en praat hierover met de minister hierover [Ingrid van Engelshoven], ze staat te trappelen.’’ Ik moet het nog zien gebeuren, een minister die staat te trappelen om gehoor te geven aan de #nietmijnschuld-petitie, inmiddels meer dan 37000 keer is ondertekend. En het was misschien al duidelijk maar de boodschap van ‘je kunt toch bijlenen bij DUO’ is geen oplossing. Voor het leenstelsel is inmiddels geen politieke meerderheid meer en wij gaan door met #nietmijnschuld om de basisbeurs terug te krijgen na de Tweede kamer-verkiezingen in maart 2021. Teken de petitie op: www.nietmijnschuld.nl Voor vragen over je werk met betrekking tot de coronacrisis ga naar: https://www.nietmijnschuld.nl/corona#/