Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
11/5/2020 / Issue #030 / Text: Iris Kok

#nietmijnschuld

Het zijn rare tijden en er zijn veel zorgen met name over geld. Sinds kort ben ik aangesloten bij de beweging van #nietmijnschuld en wij wilden ook voordat de Corona-crisis er was, het leenstelsel afschaffen en de basisbeurs weer terug invoeren. Nu wordt er door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ingrid van Engelshoven, D66) gesuggereerd dat studenten die nu in financiële problemen komen dat zij meer geld kunnen bijlenen via DUO. Wat hierbij vergeten wordt is dat sinds de invoering van het leenstelsel studenten alleen maar meer afhankelijk zijn geworden van extra inkomsten uit (bij)banen. Naar schatting werken studenten gemiddeld 17 uur per week. Wie dus dit werk nu niet meer heeft en geen steun krijgt van zijn of haar werkgever via NOW wordt nu gedwongen meer te lenen, als dat nog kan, en een grotere studieschuld op te moeten bouwen!

Meer lenen is dus niet de oplossing! Het biedt geen oplossing aan de studenten die nu ontslagen zijn of niet worden ingezet en-/of voor wie al maximaal leenden. En vergeet niet dat deze studieschuld moet worden terugbetaald en er wordt naar gekeken als iemand een hypotheek wilt regelen. Er zaten al consequenties aan het hebben van een studieschuld en als deze nog hoger wordt door de problemen die Corona heeft veroorzaakt dan zijn er nog meer studenten die in de toekomst door deze studieschuld worden achtervolgd.
#nietmijnschuld is een beweging van FNV Young & United en Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en eist 3 dingen.
1) herinvoering van de basisbeurs 
2) compensatie voor de jongeren die nu vallen onder dit mislukte leenstelsel en
3) geld voor onderwijs. Dit houdt in dat de middelen voor de basisbeurs niet uit de onderwijsbegroting komen of een verkapte bezuiniging op bijv. de OV-kaart.

Er is een petitie die je kunt ondertekenen om deze beweging te steunen of je kan je inzetten als vrijwilliger in bijvoorbeeld het campagneteam!

Dit is de algemene website in het Nederlands, binnenkort komt hier ook een Engelse variant van.
https://nietmijnschuld.nl

This is the website in English regarding the Corona virus and your rights and can sign up for more information:
https://nietmijnschuld.nl/en-US/corona