Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
25/11/2019 / Issue #027 / Text: Iris Kok

Update WOinActie

Sinds de vorige keer dat ik schreef over WOinActie zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen te bemerken. Aangezien ik jullie graag op de hoogte houd volgt hieronder een (korte) update plus mijn mening  hierover.

Om te beginnen met de opening van het academisch jaar, of beter gezegd ‘De Ware Opening van het Academisch Jaar’ die plaatsvond in Leiden.

WOinActie heeft tijdens de laatste vergadering te kennen geven dat er meer acties zullen gaan volgen. Hierbij moet gedacht worden aan meerdere (ludieke) acties en een echte, grote staking aan het einde van dit studiejaar dus in juni 2020. Verder schrijft WOinActie schrijft het volgende: “Gedacht wordt aan stiptheidsacties, witte stakingen, aangifte bij de Arbeidsinspectie en andere opties.” Ook zint men op een nieuwe ronde gesprekken met politieke partijen met oog op de nieuwe verkiezingen.

Deze acties zijn aangekondigd als een reactie op wat er tijdens Prinsjesdag bekend is geworden. Hierbij was de teleurstelling erg groot toen bekend werd dat er geen extra geld naar het Hoger Onderwijs zou gaan. Het was daarom ook des te zuurder aangezien dit in tegenstelling was met wat minister Ingrid van Engelshoven eerder suggereerde.

Dit zijn op een rijtje de uitkomsten:
1)
Er moet €226 miljoen extra weggehaald worden bij het onderwijs, omdat het niet gelukt is om de rente op studieschulden van studenten te verhogen. Dit geld wordt gebruikt voor “de houdbaarheid van overheidsfinanciën”, terwijl er sprake is van een miljarden overschot en de regering het niet uitgegeven krijgt. Waar komt dit vandaan? De €226 miljoen is terug te voeren op het halveren van het collegegeld van eerstejaars, een maatregel die volgens de Raad van State geen hout snijdt en waar studenten nooit om gevraagd hebben.
2) Er is reeds een tekort van €1,2 miljard in het WO.
3) Er wordt €4,4 miljoen weggehaald bij onderzoek en wetenschapsbeleid omdat OCW verkeerd geraamd heeft;
4) En als bonus nog een extra en structurele bezuiniging van €3,1 miljoen.
Kortom, dit betekent dat het vanaf 2020 gaat om een bezuiniging van €42 miljoen op het gehele Hoger Onderwijs.

Eind september werd het volgende geschreven door Bas Heijnen in dit artikel bij het NRC.nl:
‘‘Door ‘nutteloze’ alfa- en ‘nuttige’ bèta studies tegen elkaar uit te spelen, heeft Van Engelshoven laten zien dat haar culturele gemijmer voor de bühne over ‘het verhaal’ dat we over onszelf vertellen hypocriet is. Maar vooral laat haar beleid zien dat ze bar weinig gevoel heeft voor wat er echt speelt.’’

Het tegen elkaar uitspelen refereert hier in aan het rapport wat de Commissie van Rijn eerder uitbracht in opdracht van de minister. Een van de aanbevelingen was om het bekostigingsmodel aan te passen en zo geld van niet alleen de Geesteswetenschappen maar ook de medische tak over te laten hevelen naar de technische en de Bètastudies. In plaats van een structurele oplossing aan te bieden wordt er eigenlijk gezegd vecht het maar onderling als faculteit en per universiteit maar uit. Ik ben blij dat de universiteiten tot nu toe  te kennen hebben gegeven dit niet te doen, maar wanneer de College van Besturen niet gauw mee gaan protesteren tegen dit wanbeleid dan vraag ik me af wanneer dan wel. Ik ben het eens met Aleid Truijens die in augustus al schreef in de Volkskrant:

‘‘Alfa’s, bèta’s en techneuten, we hebben ze alle drie even hard nodig. Juist de ‘nieuwe’ onderwerpen vragen om samen werking. Big data, algoritmen op internet, privacy, kunstmatige intelligentie – er zitten technische, culturele, filosofische en maatschappelijke kanten aan. Ik hoop dat de wetenschappen [en de universiteiten dus ook] zich niet door de minister uiteen laten drijven’’.

Voor meer informatie over WOinActie: https://woinactie.blogspot.com