Online only Published: 12-10-2019 // Written by: Extinction Rebellion

De tijd dringt

Extinction Rebellion NL is begonnen aan de laatste, grootste actie van hun 'Opstand voor het Leven', ditmaal in het hart van Amsterdam. Zojuist is een versierde boot, het symbool van vele Extinction Rebellion acties wereldwijd aangekomen op de Blauwbrug bij de Stopera in Amsterdam. De opstand zorgt sinds maandag voor veel ontregeling in de hoofdstad en heeft nationaal de aandacht gevestigd op de klimaat en ecologische noodtoestand. Sinds maandag zijn de rebellen met door burgerlijke ongehoorzaamheid om disruptie te veroorzaken in de stad, en nationaal de aandacht te vestigen op de klimaat en ecologische noodtoestand.

Vanmorgen zijn wederom honderden rebellen de straat op in een gecoördineerde daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. In het hart van de hoofdstad hebben honderden burgers zojuist de straten rondom de Stopera bezet om hun eisen aan de overheid kracht bij te zetten. Ze verklaren zich “gewone mensen in ongewone tijden”, en eisen dat de overheid eerlijk is over de ernst van de crisis en nu ambitieuze en bindende doelen stelt voor 2025: netto-nul uitstoot van broeikasgassen en het stoppen van biodiversiteitsverlies, waarbij burgers beslissen over rechtvaardig klimaatbeleid. Extinction Rebellion nodigt iedereen uit om zich vandaag aan te sluiten bij de sit-in.

Het gaat niet om ons, maar om de planeet
Ondanks de vele kleurrijke acties, 150 arrestaties en enkele honderden 'bestuurlijke verplaatsingen' blijft de nationale politiek deze week angstvallig stil. Dit onderstreept voor Extinction Rebellion dat huidige politieke instituties niet in staat om hun grondwettelijke plicht te vervullen om burgers en milieu te beschermen, waarmee het sociale contract is geschonden. Hierdoor voelen velen zich genoodzaakt om met burgerlijke ongehoorzaamheid hun vrijheid op het spel te zetten voor een leefbare toekomst.

De groep stelt voor om de transitie via 'Burgerberaden' vorm te geven, waar een dwarsdoorsnede van de bevolking samen beslist over maatregelen om de doelen voor 2025 te halen. Zo staan boeren en studenten, grootouders en kinderen zij aan zij in het vormgeven van een veilige, en gezonde toekomst, nu het nog kan.

“We vragen om een respons vanuit de politiek waarin er officieel een klimaat en ecologische noodtoestand wordt uitgeroepen, en dat hier onmiddellijk naar gehandeld wordt.”

Klimaatbeleid drastisch veranderen vraagt om een lange adem
Extinction Rebellion NL belooft om door te gaan tot hun eisen ingewilligd zijn met meer grootschalige, liefdevolle acties. De vraag is niet of, maar wanneer. De tijd dringt.”, aldus woordvoerder _____ “Eén actieweek is niet genoeg om de overheid zo ver te krijgen om echt iets aan de klimaatcrisis te doen, dat beseft iedereen binnen XR,” stelt Ernst Jan Kuiper. “Voor deze strijd hebben we een lange adem nodig. Alleen als we een lange adem hebben zullen we een fundamentele verandering teweeg brengen.”

De acties van Extinction Rebellion zijn onderdeel van de internationale actie Rebel Without Borders. Niet alleen in Amsterdam, maar in 60 steden wereldwijd vinden acties plaats. In België heeft XR aangekondigd vreedzaam de paleistuin te bezetten, in Engeland zijn tientallen acties gepland gedurende de week. Overal ter wereld komen burgers op voor het leven op aarde omdat overheden nalaten om hun burgers adequaat te beschermen.

Wij zijn het klimaatalarm. De overheid moet de eerlijk zijn over de extreme ernst van deze crisis.

Lutkemeer

Naast acties in de binnenstad steunt Extinction Rebellion vandaag ook Behoud Lutkemeer in hun protest tegen de op handen zijnde bouw van een Schiphol distributiecentrum op de Lutkemeerpolder. Dit project van de Gemeente Amsterdam zal 43 hectaren van bijzonder schaarse, vruchtbare aarde bebouwen en een biologische boerderij verwijderen. Dit ondanks de uitgeroepen klimaatnoodtoestand en de steun die de Gemeente heeft toegezegd voor lokale voedselproductie.
In de Lutkemeerblokkade zal Extinction Rebellion NL aanwezig om voor een groene toekomst protesteren met een parade van “Groene Rebellen” die symbool staan voor de bescherming van de levende wereld die ons voedt. “De Lutkemeerpolder is een pijnlijk voorbeeld van hoe economische groei en ‘business as usual’ voorrang krijgen over mitigatie van klimaat verandering, lokale voedselproductie, en meest belangrijk de wil van de lokale gemeenschap” aldus Camille, een van de Groene Rebellen.. “De toekomst kijkt toe: de vruchtbare grond van de Lutkemeer hebben we nodig voor de volgende generaties van Amsterdam en Nederland, niet nog meer distributiecentra”.