Issue #026 Published: 10-09-2019 // Written by: Aja Waalwijk, P. van Ginkel

8th Futurologic Symposium On Free Cultural Spaces: Reframing Environmentalism

Op 13-14-15 september vindt het 8ste Futurologisch Symposium Vrije Culturele Ruimtes plaats in respectievelijk Nieuw en Meer, Ruigoord en Vrij Paleis te Amsterdam.

Onder de titel Reframing Environmentalism sluit het symposium aan op zowel het 7de symposium FCS op de ADM in 2017 (Degentrificatie) als de manifestatie van de Culturele Stelling van Amsterdam (CSA) in Pakhuis de Zwijger (Onbetaalbaar Kapitaal) in juni dit jaar. Doel is te komen tot een aantal alternatieve omgevings- of milieuvisies.

Reframing Environmentalism kan worden vertaald als herdefiniëring, herwaardering of het opnieuw transformeren van kaders voor het produceren van ruimtes c.q. omgevingen. Onder het begrip omgeving vallen woningen, straten, buurten, fabrieksterreinen en natuurgebieden. Dit keer geen debatten, maar speeches waarin omgevingsvisies centraal staan. Van zowel representanten vanuit de Culturele Stelling van Amsterdam, als vertegenwoordigers van vrijplaatsen uit het buitenland.

Er zijn drie subthema’s:
1. Hybride ruimtes
(Nieuw en Meer) vrijdag 13 september. Met voorbeelden van en visies over synergetische concepten/projecten aangaande cultuur- en natuurgebieden zoals ‘Het Antropocene Bos’ (Nieuw en Meer), De Eco-polder (Lutkemeer) en andere grensverleggende uitbreidingen van bestaande vrijplaatsen (Ruigoord buiten de Perken).
2. Ruimte en Tijd (Ruigoord) zaterdag 14 september. Duurzaamheid en organische groei zijn aspecten van toekomstgerichte ruimtelijke ordening. Tijdens deze dag wordt o.a. aandacht geschonken aan internationale ontwikkelingen op dit gebied. Er zijn politieke, sociale, fysieke, mentale en economische ruimtelijke benaderingen, gedacht in termen van korte of lange termijnen. Het door de overheid geïntroduceerde begrip ‘permanente tijdelijkheid’ in relatie tot het ontwikkelen van nieuwe vrijplaatsen, ofwel het belang van witte vlekken op de kaart, plekken waar niets gepland is. Deze plekken vallen niet onder de natuur- of cultuurgebieden, maar kunnen een derde categorie vormen, die van ‘Witte Vlek’ of ‘Niemands Iedersland’.
3. Recentralisatie van de stedelijke ruimte. (Vrij Paleis) zondag 15 september.
Bij de indeling van de stadsdelen is tot op heden geen of nauwelijks aandacht geschonken aan al bestaande centra buiten de historische stadskern. Gedacht vanuit de Trans-Industriële landschapsopvattingen is er niet één centrum, maar liggen alle centra in elkaars periferie.

Het symposium sluit op zondag af met een Luidruchtige Omgang vanuit Vrij Paleis via Kalverstraat naar Spui, alwaar we een appelboom naast het Lieverdje plaatsen/planten. De appelboom is een hommage aan het appeltje (Gnot) dat Magisch Centrum Amsterdam symboliseert en aan de vijftig jaar geleden opgerichte Kabouterbeweging. De kabouters wilden een autovrije groene stad. Ze trokken tegels uit de stoep en plantten boompjes. Ze leerde ons op een andere manier met de stedelijke ruimte om te gaan. Hun doel was een leefstijl die overeen kwam met die van kabouters: in harmonie met de natuur.

We komen in actie om het Onvoltooid Verleden van De Kabouterbeweging tot de Tegenwoordige Toekomende Tijd te brengen; om een te worden met onze omgeving.

www.fcsamsterdam.nl