Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
4/7/2019 / Issue #025 / Text: AA redactie

Genoeg gepraat in De Zwijger!

Eens in de zoveel tijd worden wij allemaal weer opgetrommeld om naar Pakhuis de Zwijger te komen en te luisteren naar een mooi debat over de toekomst van de rafelranden en vrije ruimte in de stad. Elke keer zitten wij van Amsterdam Alternative met de vraag of wij hierover verslag moeten doen. Zo ook weer onlangs bij de bijeenkomst “Onbetaalbaar Kapitaal” georganiseerd op 12 juni door de Culturele Stelling. Na deze bijeenkomst zien wij in dat het geen zin meer heeft om over dergelijke praatshows te rapporteren.

Aanleiding is dat we Pakhuis de Zwijger ronduit problematisch vinden. Laten we eens kijken wat dit voor een organisatie is. Het pretendeert dé plek voor open debat en democratische participatie te zijn. Helaas is dit verre van de werkelijkheid. Al worden er belangrijke thema’s geagendeerd, in De Zwijger worden geen politieke eisen gesteld, is er geen conflict en er wordt gezwegen over de desastreuze werking van het kapitaal in Amsterdam. Als je de lijst met sponsoren bekijkt dan zie je ook waarom. Dat zijn naast de communicatie en PR-budgetten van de gemeentelijke diensten de grootbanken, energiereuzen, grote projectontwikkelaars, etc.

Daarnaast is er geen sprake van democratische participatie want “de burger” neemt nauwelijks deel of blijft voornamelijk in de rol van toeschouwer. De zogenoemde stadsgesprekken zijn voor een groot deel “matchmaking events” waarbij thematische proefballonnen vanuit de gemeente opgelaten worden om op zoek te gaan naar professionals (architecten, projectontwikkelaars, consultants, influencers, etc.) die dan een belangrijke rol gaan spelen bij het formuleren en uitvoeren van het nieuwe beleid. Draagvlak creëren in de samenleving. Het is ook een PR-machine want de wethouders van de gemeentelijke diensten moeten hier regelmatig in het zonnetje gezet worden.

Het politieke proces wordt dus vervangen door een pseudo-democratisch toneelstuk dat de feitelijke aanbestedingsprocedure maar slecht verhuld. Hier wordt, onder het mom van openbaar debat, de politiek verder uitbesteed en geprivatiseerd. Het is textbook neoliberalism; een mechanisme dat elk waarachtig gesprek over gewenste verandering naar leefbaarheid en sociale rechtvaardigheid in de kiem smoort. Als je je afvraagt waarom het progressieve coalitieakkoord in de stad niet tot uitvoering komt, dan kan je bij de Zwijger een van de mechanismen bestuderen, dat ervoor zorgt, dat dit niet gebeurt.

Voor iedereen die zich inzet voor een toekomst zonder neoliberale vernieling van onze stad zijn avonden zoals deze dus waardeloos. Daarom zien wij af van verdere berichtgeving hierover.

Voor wie toch nog benieuwd was naar de afloop van de avond over “Onbetaalbaar Kapitaal” hebben we hieronder een selectie recensies van AA lezers geplaatst.

 

Recensie 1
Deze suffe avonden, met allemaal aardige en verstandige mensen in debatfabriek de Zwijger hebben geen enkele zin! Mensen die hun zaakjes niet geregeld hebben worden uitgespeeld tegen zij die dat allemaal ooit wel gedaan hebben. En als je in A’dam niet gaat meepolderen met de instanties, werk je niet mee en ben je lastig.
Ik pleit voor ACTIE!
Groet,
Boudewijn


Recensie 2
Het was weer een compleet verspilde avond en zoveelste irrelevante aflevering van het ZWIJGPLAATSENDEBAT.  Behalve de presentatie van Nieuwland geen woord over broed- en vrijplaatsen als knooppunten van sociale samenhang, sociale weerbaarheid en daadwerkelijke innovatie. Cultuur teruggebracht tot creatieve entrepreneurs die van hun hobby hun werk proberen te maken op zoek naar een paar jaartjes verminderde marktwerking. Tot slot een presentatie van interessante plekken in Europa. Zoals een reuze gaaf nieuw project in Berlijn... zonder de creatieve kaalslag van Berlijn er bij te vermelden - (creatieve) mensen die massaal de stad verlaten in verband met de immense huurstijgingen en het voor kleine bedrijven en zelfstandigen onbetaalbare vestigingsklimaat. Tussendoor wel even een presentatie over creatieve klimaatvriendelijkheid, alles vrijblijvend, conceptueel en volstrekt ongevaarlijk en daar moeten we de klimaatcrisis mee te lijf?
YUKK!
Ali D.


Recensie 3
Het was een “leuke” avond zoals de moderator het omschreef en dan weet je eigenlijk al genoeg! Zonder effect dus... dank aan ieder die het georganiseerd heeft.
Wat trefwoorden die vaak terug kwamen: Politiek, genoeg gepraat we weten het allemaal nu wel, geen woorden maar daden, actie! Ons is immers linkse politiek beloofd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat te langzaam, ondertussen denderen de investeringsmaatschappijen voort. Politiek, grijp in. Nu! Behoud meer vrije ruimten. Ze zijn dringend nodig om Amsterdam leefbaar te houden Vrijplaatsen zonder beperkende regels en tijdelijke contracten. We willen meer vrijheid bij de invulling van de vrije ruimte, eigen beheer van de locaties en panden. Weg met de tijdelijkheid! Creatief en cultureel zijn niet hetzelfde! In de panden is men naast kunst bezig met wonen, vluchtelingen, sociale cohesie, de  buurt, duurzaamheid, fietsen-mobiliteit, bouwen. De witte zaal in de Zwijger, is aan kleur en verjonging toe!
Be brave and don’t give up!
Er waren wel mooie voorbeelden ook vanuit het buitenland van vrijplaatsen die gerealiseerd zijn door zeer actieve bewoners.
Myriam, lid Faircity