Issue #022 Published: 22-02-2019 // Written by: AA & Stichting N8BM

Nacht voor de nacht. De toekomst van nachtcultuur: is er straks nog ruimte?

We spraken de stichting N8BM (Nachtburgemeester) kort over het coalitie akkoord, het geloof in de politiek en hun eigen visie. Wat kunnen we verwachten van de nachtburgemeester in 2019, en waarom organiseren ze de ‘Nacht voor de nacht’?

Er is op het moment veel discussie over de zogenaamde rafelranden van de stad. Ze worden genoemd in het coalitieakkoord, er wordt gewerkt aan een vrijplaatsen akkoord, er was een vrijplaatsen debat in de Zwijger en ook in het visiedocument van de Stichting N8BM lees ik een hoop mooie ambities over het koesteren en beschermen van de underground. Op welke manier zijn jullie bezig met dit onderwerp?

Het behouden van de diversiteit in aanbod van nachtcultuur, en daarmee dus ook het beschermen van non-commerciële initiatieven, is een van onze hoofdthema’s voor 2019. Een eerste stap daarin is bewustwording creëren. Er zijn een hoop Amsterdammers die niet bekend zijn met vrijplaatsen of plekken zoals OCCII en de Vondelbunker. Zij weten niet dat vrijplaatsen verdwijnen en waarom het belangrijk is dat we daartegen in actie komen.
In aanloop naar ons clubfestival Nacht voor de Nacht (23-02) brengen wij dit thema door middel van een campagne onder de aandacht. Ook organiseren wij tijdens Nacht voor de Nacht een talkshow over nachtcultuur en de ruimte in de stad, met extra aandacht voor de vraag wat toekomst van het rafelrandje in Amsterdam zou kunnen zijn.

In jullie visie staan veel dingen die er op papier er goed uitzien: ‘durft te falen’, ‘kwaliteit en inhoud moeten voorop staan’, ‘visie en feiten moeten gemeentebeleid bepalen’, ‘de nacht is cultureel divers en sociaal en etnisch inclusief’. Hoe vinden jullie dat Amsterdam ervoor staat als je de stad toetst aan bovenstaande teksten?
Ik denk dat we best trots kunnen zijn op het culturele aanbod in Amsterdam. Elk weekend heb je de keuze uit tientallen evenementen en de stad telt meer dan 25 clubs die hun eigen programma voeren. De culturele diversiteit staat echter behoorlijk onder druk omdat Amsterdam blijft groeien en door de commercie de druk op de stad toeneemt.
Wat betreft inclusiviteit: clubs, festivals, programmeurs en organisatoren nemen dat steeds serieuzer en nemen ook echt initiatief om hun club inclusiever en veiliger te maken. Ook zien we dat de representatie van vrouwen op line-ups de afgelopen twee jaar sterk verbeterd is.
De gemeente begrijpt steeds beter wat de waarde van de nacht voor de stad is. Maar als het aankomt op beleid met betrekking tot het nachtleven - en dan met name festivals - zie je dat de gemeente nog steeds heel gevoelig is voor de emoties van een minderheid, zoals de klagende bewonersgroepen die goed hun weg weten te vinden naar het Stopera.

Amsterdam Alternative is een collectief project van de OT301, OCCII, Vondelbunker, ADM, Plantage dok etc. Allemaal non profit, culturele panden waar experiment, laagdrempeligheid, inclusiviteit, creativiteit en de do it yourself ethos heel belangrijk zijn. Wat vinden jullie van deze plekken en hoe worden zij betrokken in jullie plannen?
Deze plekken vinden we heel belangrijk voor de stad. Juist op deze plekken wordt er spannend geprogrammeerd en de prijzen zijn vriendelijk. Dat wordt in Amsterdam steeds zeldzamer. Daarnaast zie je dat bij dit soort bottom-up initiatieven veel talentontwikkeling plaatsvindt. Er is veel ruimte voor experiment, en de drempel voor jonge makers is laag.
We hebben in december een ronde gemaakt langs vrijwel alle clubs in Amsterdam. In het begin van het nieuwe jaar gaan wij hetzelfde doen bij alle non-profit culturele panden. Zo gaan wij onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen en hoe wij onze plannen gaan vormgeven.

Bovengenoemde panden en dan zeker ook de ADM zijn de laatste rafelranden van de stad. Langzaam verdwijnt er meer en meer en er komt nauwelijks iets nieuws bij. De mogelijkheid om een nieuw initiatief te ontwikkelen is bijna onmogelijk, tenzij je bakken met geld hebt en je meegaat in het neoliberale systeem. Wat vinden jullie hiervan?
Dat vrijplaatsen en andere plekken waar cultureel geëxperimenteerd verdwijnen vinden we goed klote. Het vorige college heeft veel van het gemeentelijk vastgoed aan commerciële partijen verkocht, waardoor zij voor een groot deel de grip en regie op de stad zijn verloren. Nu is bijsturen niet meer mogelijk. Er moet worden voorkomen dat stad niet verder wordt overgelaten aan de commercie, want op de lange termijn krijg je daardoor monocultuur. Je ziet dat nu al gebeuren in het centrum.

Hebben jullie je nog bemoeid met de aankomend ontruiming van ADM? Kunnen jullie als stichting een rol spelen in dit soort bemiddelingen?
Wij zijn solidair met ADM en hebben ook hun acties gesteund om ontruiming te voorkomen. Wij kunnen als onafhankelijke stichting mensen en organisaties bij elkaar brengen. Wij gaan dan in gesprek met alle betrokkenen en zoeken een manier hoe wij kunnen helpen. Wij zijn in gesprek gegaan met Hay Schoolmeesters en hebben tijdens onze ADE talkshow ruim aandacht geschonken aan het vrijplaatsenakkoord, waarbij ook raadslid Zeeger Ernsting aan tafel zat. Helaas was de ADM ontruiming op een gegeven moment onontkoombaar.

Jullie onderhandelen en praten veel met de politiek. Wat is jullie indruk van ons nieuwe stadsbestuur en burgemeester? Gaat er iets waargemaakt worden van de mooie woorden uit het coalitieakkoord of blijft het bij loze beloftes?
We zijn blij dat we nu een progressief links college hebben, maar zij moeten zich zeker nog bewijzen. Er staan mooie woorden in het coalitieakkoord over het ‘omarmen van nachtcultuur’, alleen daar is nu nog weinig van te merken. Het college moet nu lef tonen. Geef plek aan jongeren om te experimenteren, leg geen onnodige regels op, vertrouw in non-commerciële initiatieven die allang bewezen hebben dat zij verantwoordelijk en veilig met de stad om kunnen gaan. Wij zullen ze aan die beloftes moeten blijven herinneren, en het stadsbestuur nieuwe ideeën blijven aanreiken. Aan hun de taak om dat te integreren in uitvoerbaar beleid.

Tot slot, wat hopen jullie te bereiken met de ‘Nacht voor de nacht’?

We grijpen Nacht voor de Nacht aan om het thema op de kaart te zetten. We hopen met onze campagne in samenwerking met Patta ook een bredere doelgroep aan te spreken. Met uitingen en acties in de stad hopen we zoveel mogelijk Amsterdammers met onze boodschap te bereiken.

Meer info over de Nacht voor de nacht:
nachtvoordenacht.nl (update in januari)
 

nachtburgemeester.amsterdam