Issue #021 Published: 30-11-2018 // Written by: Jaap Draaisma / Fair city

Protest tegen uitholling huurdersrechten

Huurders zijn woedend over voorstellen van 23 woningcorporaties om de huurbescherming nog verder uit te hollen. Onder het motto “behoud het huurrecht, geen gedwongen verhuizingen of huurverhogingen” zijn zij een petitie gestart: www.hya.nl/teken-de-petitie-behoud-het-huurrecht

In een manifest vragen 23 woningcorporaties, waaronder alle 6 de Amsterdamse corporaties, aan de minister om een fundamentele wijziging van het huurrecht die de rechtszekerheid van huurders aantast: flexibele huurcontracten, huurverhogingen en gedwongen verhuizingen zijn het gevolg. Met de petitie willen de huurders, verenigd in de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels, dit voorkomen.

De woningcorporaties willen huurders die te goedkoop wonen dwingen om hun huis te verlaten. Eerst door de huur nog meer te verhogen dan nu al kan en als dat niet lukt door het huurcontract te ontbinden. Ook mensen van 70 of 80 jaar, die bovenop hun AOW een te hoog pensioen hebben, willen ze zo uit hun woning kunnen zetten.  

Maar dat “te goedkoop wonen” is grotendeels opgeklopte fake: volgens de laatste cijfers woont in Amsterdam 13,1 % “te goedkoop” en dat doe je al zodra je een paar honderd euro boven het minimumloon zit. Het gaat de woningcorporaties veel meer om het opheffen van de privacy van huurders, het binnenhalen van meer huurverhogingen en het vrij kunnen beschikken over de woningen. Want zodra die woning leeg komt gaat ze in de verkoop: Stadgenoot zet zelfs binnen de Ring nog steeds sociale huurwoningen in de verkoop. Of wordt de woning door het absurde huurpunten systeem te duur en uit de sociale huur gehaald. 

De flexibilisering van de woningmarkt is al langer aan de gang. Er zijn al 10 verschillende flex huurcontracten. Voor jongeren tot 28 jaar zijn tijdelijke contracten nu al de regel en vaste huurcontracten de uitzondering. De corporaties willen nu ook voor andere groepen huurders de flexibilisering afdwingen. Zodat hun macht groter wordt en huurders vogelvrij. 

Zittende huurders worden door de corporaties afgeschilderd als profiteurs en losers die te lang in hun woning blijven plakken en het zo nieuwkomers onmogelijk maken een woning te vinden. Maar zittende huurders kunnen nergens heen. Scheefwoners zijn geen aso’s. Er is geen tegenstelling tussen zittende huurders en nieuwkomers. Alle huurders hebben een gemeenschappelijk probleem: er zijn te weinig betaalbare huurwoningen. 
Stop verkoop van sociale huurwoningen, weg met de verhuurdersheffing en grijp hard in in de huur- en koopwoningen markt. Zodat jonge mensen weer kunnen huren voor een redelijke huur met een vast contract en zittende huurders ontspannen kunnen wonen. 
 

Illustration: Stan Gajewski