Issue #020 Published: 11-10-2018 // Written by: Adev

ADEV 2018

Op zaterdag 20 oktober dansen wij voor de 6de keer dwars door de straten van Amsterdam voor de toekomst van onze vrijzinnige stad. Gratis, vrij en zeker buiten de lijntjes. 
Wij zijn meer dan een non-commerciëel alternatief voor ADE. Wij zijn het geluid vanuit de vrijplaatsen die deze maatschappij kleur geven. 


Als het aan de politiek ligt, leven wij steeds meer in een maakbare samenleving. Elke vorm van risico, creativiteit of zelfontplooiing moet binnen maatschappelijke kaders en economische modellen passen. Het resultaat is een Amsterdam, gefocussed op massatoerisme, hotels in plaats van betaalbare woningen en gesubsidieerde lok-hipsters om nieuwbouwwijken aantrekkelijk te maken.

Dit jaar heeft de stad Amsterdam duidelijk gekozen voor een nieuwe politieke richting met als kers op deze groene taart een nieuwe burgemeester. Het is tijd om die mooie beloften om te zetten in daden, we vragen om visie en lef! 

De vrijplaatsen zoals ADM zijn meer dan ooit onderdeel van een verantwoord ecosysteem. Het is aan de tijd om deze plekken te beschermen en tegelijk ruimte te creëren om het ontstaan van nieuw vrijplaatsen mogelijk te maken. De alternatieve scene is altijd onderdeel geweest van Amsterdam, het is aan de tijd om deze DNA officieel vast te leggen. Te beginnen met het tegengaan van de ontruiming van het ADM. 

Doe mee, dans, wees actief en sluit je aan bij dit protest voor het behoud van de vrijzinnige stad.

www.adev.nu
Facebook page