Issue #020 Published: 19-10-2018 // Written by: AA

Links stadsbestuur: komt er nog wat van?

Een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen en vier maanden na het aantreden van de linkse stadsregering met haar ‘knetterlinkse’ programma-akkoord is het nog steeds doodstil. De zomer is voorbij, dus nu moet het toch echt gebeuren. 

De verkoop van gemeentepanden is stop gezet. Da’s mooi! Maar…

1. Waar blijft het pand voor het vluchtelingeninitiatief We Are Here? GroenLinks heeft beloofd dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd zou worden maar dit is nu uitgesteld tot 2019. 

2. In het programma-akkoord staat dat de rafelranden worden gestimuleerd; de inkt was nog niet droog of het alternatieve strandpaviljoen Blijburg wordt om zeep geholpen. 

3. Ook dit gemeentebestuur stuurt nog steeds aan op ontruiming van de ADM en kiest dus voor het criminele kapitaal van de erfgenamen van Lüske en tegen de grootste culturele vrijhaven van Nederland. 

Dus, kom op links stadsbestuur, maak je mooie beloftes waar! 


Photo: Pablo van Wetten