Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
9/11/2015 / Issue #004 / Text: Mike

Something is rotten in the state of Mokum part 2

Theater voor de buurt met een eigen gezicht
Mike’s Badhuistheater heeft zich in de afgelopen 35 jaar ontwikkeld van underground/marge theater naar een buurttheater met 250 voorstellingen per jaar en 16.000 bezoekers. Het BHTh heeft zich ontwikkeld tot het Cultuurhuis van Oost of het nu deze officiële eretitel heeft of niet. Het Badhuistheater is bij alle belangrijke momenten van Oost. Onlangs bij de opening van het Oosterpark met het Oosterparkorkest. Begin oktober j.l. met het Festival op het Boerhaaveplein en op zoveel andere momenten. In het Badhuistheater oefenen allerlei amateurgezelschappen en worden zowel buurtbewoners, normale Amsterdammers en expats bediend.

De groei zet door
De afgelopen drie jaar heeft het Badhuistheater een gestage groei in bezoekersaantallen doorgemaakt. Momenteel draait het BHTh voor c.a. 80% op eigen inkomsten. Dat doet geen enkele andere culturele instelling in dit stadsdeel of andere stadsdelen ons na. Met veel buurttheaters in Amsterdam gaat het slecht, zie de Badcuyp (inmiddels failliet).

Analyse van het Amsterdamse culturele aanbod
Het schijnt dat er twee soorten organisaties zijn: de formele en de informele organisaties. De formele organisaties (of gesubsidieerde organisaties) hebben veel TIJD. Tijd om te discussiëren, ‘to Hamletise’. (Voor uitleg, zie Shakespeare Karaoke) Het gaat om tijd. Hoeveel tijd heb jij om te investeren in inhoudelijke kunst, cultuur en mensen? Hoeveel tijd heb jij als kleine organisatie om bij eindeloze discussies te zitten zonder duidelijke uitkomsten? Hoeveel tijd heb jij als kleine organisatie om bijbels aan papierwerk te schrijven?
De informele sector (of sector die nauwelijks overheidsbudget krijgt) investeert zijn tijd in het genereren van uitvoeringen en kostdekkendheid. Meestal zonder persoonlijke bezoldiging. Maar die kleine culturele organisaties trekken grote aantallen publiek met kunst en cultuur en zijn vaak meer betrokken bij hun culturele buurten en onderhouden ook vaak een korte lijn met hun kunstenaars en publiek.
Er is vaak een overbodige spanning tussen deze twee soorten organisaties. Dat leidt vaak tot het isoleren van de kleinere organisaties. Ze worden in het nauw gedreven door het gebrek aan geld en aan tijd. Er moet iets gebeuren om een brug te slaan tussen de formele en de informele organisaties, alsmede een eerlijkere verdeling van de gelden die beschikbaar zijn.

The Plough and the Stars van Sean O’Casey, onze nieuwe kerstproductie
Begin dit jaar heeft het Badhuistheater veel lof ontvangen voor hun bewerking van Juno and the Paycock. Dit was het tweede stuk van O’Casey over de Ierse burgeroorlog van 1922.
In 2016 is het 100 jaar geleden dat de Ierse Paasopstand uitbrak. Tot recentelijk was dit een onbespreekbaar discussieonderwerp. Op de basisschool leerde je niks over de ontwikkeling van een van de nieuwste republieken in Europa. We brengen met The Plough and the Stars van Sean O’Casey een tragikomedie over de Ierse onafhankelijkheidsoorlog. Sean O’Casey was een humanist en noemde zichzelf een communist. Maar hij was ook diep religieus en een spirituele protestant in het hart van katholiek Dublin. Ons toneelstuk concentreert zich natuurlijk op de humor en komedie die uit de verschillen tussen de protestanten en katholieken vloeien. Ze wonen allemaal samen in een ‘tenement’ in vreselijk armoedige omstandigheden. In 1916 waren de normale burgers getuige van een spirituele en Gaelic/politieke wederopbouw. Geleid door dichters en basisschoolleraren. Voor sommigen was dit grappig, voor sommigen was dit bloedserieus en voor sommigen eindigde het in executie. Maar in het huis van Jack en Nora Clitheroe en op de stoep buiten hun voordeur hebben zij allemaal Easter 1916 meegemaakt. En hun wereld zou voor altijd veranderen. ‘A terrible beauty was born’ – Yeats, Easter 1916. Een vreselijke schoonheid was geboren.

Try-outs The Plough and the Stars: 17, 18, 19 en 20 december 2015 in Mike’s Badhuistheater
Kaarten verkrijgbaar via de website: www.badhuistheater.nl