Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
27/10/2015 / Issue #002 / Text: Philip Vincent Fokker

Oplossingen vinden voor de stad van morgen

De in december 2014 opgerichte stichting PlantageLab heeft zich ten doel gesteld duurzame stedelijke ontwikkeling (en oplossingen voor stedelijke problemen) voor Amsterdam te stimuleren. De wijze waarop dit gebeurt is onderhevig aan de dynamiek en de ontwikkelingen die elke grote stad doormaakt.

Voormalig HTS gebouw
Het voormalige HTS schoolgebouw Wiltzanglaan 60 -waar het PlantageLAB is gevestigd- is dé plek van waaruit de verschillende activiteiten plaatsvinden. Hierbij moet gedacht worden aan: Experimenten met stadslandbouw, milieuvriendelijke productie, vergroening, klimaat adaptatie, waterberging, het ontwikkelen van een broedplaats en bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de Amsterdamse Kolenkitbuurt.

Vele handen maken licht(er) werk
De samenwerkingen tussen PlantageLab, WOW, het Amsterdams Grafisch Atelier en Knowmads – die allen in het voormalige schoolgebouw gevestigd zijn –  zorgt ervoor dat de slagkracht van de stichting nog eens vergroot wordt. Dat wil zeggen: er is in de nabije omgeving veel kennis aanwezig waardoor kruisbestuiving en samenwerkingsverbanden makkelijk tot stand kunnen komen, iets dat al in de eerste maanden van het bestaan van de stichting is gebleken.

WOW
De naam zegt het al; het is verbazingwekkend wat WOW allemaal inhoudt. Een hostel met verschillende soorten kamers voor toeristen en bezoekers van Amsterdam waar honderden bedden beschikbaar zijn. Vijftig studio’s voor kunstenaars waarmee Amsterdam poogt om talent binnen de stadsmuren te houden. Een restaurant, een lobby die tevens dienst doet als expositieruimte. Kortom: iedere Amsterdammer zou eens op de fiets moeten springen om langs te gaan bij deze waanzinnig inspirerende nieuwe plek.

Knowmads
Deze bijzondere club mensen een “Business School” noemen doet hen eigenlijk te kort. In verschillende “stammen” worden studenten geschoold in niet een alledaagse, collectieve vorm van leiderschap en innovatie. Samenwerking en creativiteit zijn de kernwoorden voor de full- en partime studenten én medewerkers die aan Knowmads verbonden zijn. Kort gezegd is Knowmads Amsterdam – samen met dependances in Hanoi, Berlijn en Sevilla -  een platform voor mensen die op een positieve manier een verschil willen maken in de wereld.   

Het Amsterdams Grafisch Atelier
Als oudste grafisch atelier in Nederland, opgericht in 1958, is “AGA” nog immer dé plek voor print in al haar verschillende vormen. Meer dan 200 kunstenaars en designers weten de plek jaarlijks te vinden en maken gebruik van de uitgebreide faciliteiten. Maandelijks zijn daarnaast twee (internationale) residenten te gast bij het Atelier die natuurlijk hun eigen energie en visie meebrengen waardoor inventiviteit op deze plek constant in beweging is.

PlantageDakLab
De stichting heeft de buitenruimte en, zeker niet onbelangrijk, de daken van het complex als experimenteerruimte tot haar beschikking. Op het PlantageDAKlab lopen al een aantal experimenten die de kennis over en voordelen van duurzame alternatieven onderzoeken en  duurzame stedelijke ontwikkeling in het algemeen stimuleren.  

Regenbestendiger Amsterdam
Net als de rest van Nederland strijdt Amsterdam al eeuwen tegen het woelige water. Door de steeds ingrijpendere klimaatveranderingen krijgt de stad ieder jaar meer water te verwerken. Het PlantageLab is de perfecte omgeving om nieuwe vormen van waterberging te onderzoeken waardoor wordt bijgedragen aan de doelstellingen die het initiatief Amsterdam Rainproof zich heeft gesteld. Zo maakt asfalt plaats voor een moestuin; van watervloed naar water voedt!

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?
Het PlantageLab faciliteert de kruisbestuiving tussen enerzijds kunst, cultuur en creativiteit en anderzijds de thema’s stadslandbouw, waterberging en dakoplossingen. Er is binnen PlantageLab genoeg ruimte voor nieuw ondernemerschap. Dus alle ondernemers die kansen zien zijn van harte welkom om mee te denken over de oneindige mogelijkheden die deze dynamische en bijzondere omgeving ons biedt!

Meer informatie:
www.facebook.com/pages/PlantageLab
www.plantagelab.nl
www.wow-amsterdam.nl
www.amsterdamsgrafischatelier.nl
www.knowmads.nl