For all the participating Alternative venues go to the Venues page
ART - Framer Framed
ART - Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71
www.framerframed.nl

Framer Framed werd negen jaar geleden opgericht in Utrecht als kritisch platform voor museumcuratoren die als doel hadden de musea inclusiever te maken. Als reizende organisatie stelden we ruim vijftig publieksprogramma’s en conferenties samen. Vijf jaar geleden opende Framer Framed een eigen tentoonstellingsruimte in de Amsterdamse Tolhuistuin, waar tientallen kleine en grotere tentoonstellingen werden gepresenteerd door wisselende curatoren. Ruim twee jaar geleden werd de organisatie opgenomen in de landelijke Basis Infrastructuur van het Ministerie (BIS) van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. In 2018 opende Framer Framed een projectruimte in de Molenwijk in Noord, en in datzelfde jaar werden we genomineerd voor de Amsterdam Prijs voor de Kunst. Honderden publieks- en educatieprogramma’s later maakt Framer Framed in 2019 de stap naar een nieuwe ruimte in Amsterdam-Oost. Volgend jaar viert Framer Framed haar tienjarig bestaan.

Achtergrond
Het project Framer Framed startte in 2009, met als doel om de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussie te stellen. Dit gebeurde door middel van een reeks openbare discussies en de expertmeeting Onbegrensd Verzamelen. In een uitgebreid reizend programma is een dialoog op gang gebracht tussen musea voor moderne kunst, volkenkundige musea en erfgoedinstellingen over de rol van musea in een globaliserende samenleving. Kennis, ervaringen en inzichten werden uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten werden lopende exposities van diverse instellingen kritisch besproken en onderzochten museumdirecteuren, curatoren, kritische denkers, kunstenaars en belangengroepen diverse strategieën om tot een nieuwe praktijk van (re-)presentatie te komen. Centraal in de werkwijze van Framer Framed stond het betrekken van bezoekers en belanghebbenden bij het kritisch volgen van museaal beleid. Van deze discussie hebben we een online archief van videoregistraties. In 2014 opende Framer Framed een expositieruimte in de Tolhuistuin in Amsterdam. De focus is nu op het organiseren van exposities en publieke programma’s in de eigen ruimte, waarbij de inzichten uit de eerdere reizende programmareeksen in de praktijk worden gebracht.