Issue #032 Published: 31-08-2020 // Written by: Fridays for future

Fridays For Future

Fridays For Future kondigt een wereldwijde stakingsdag aan voor 25 september 2020.

Deze herfst roept Fridays For Future opnieuw op tot mondiale protesten tegen klimaatverandering. Op 25 september zullen over de hele wereld demonstraties voor klimaatactie plaatsvinden.
Naast de massamobilisaties waar Fridays For Future bekend om staat, hebben de activisten de afgelopen maanden andere vormen van protest moeten gebruiken om een meer ambitieus klimaatbeleid te eisen, omdat de grote demonstraties door het coronavirus zijn afgelast.
In duizenden steden over de hele wereld organiseren activisten nu protesten voor op 25 september, om klimaatactie en klimaatrechtvaardigheid te eisen. De organisatoren zullen per locatie voor geschikte maatregelen zorgen om de veiligheid van deelnemers te garanderen.

 

“Deze pandemie heeft ons laten zien dat politici snel en in overeenstemming met de beste beschikbare wetenschap kunnen handelen. Maar zelfs tijdens deze pandemie staat klimaatverandering niet stil. Er zijn geen maatregelen genomen tijdens de pandemie om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen systematisch te verminderen, en alle reductie in uitstoot door de lockdown is al weer verdwenen. De miljardeninvesteringen die nu worden gedaan om de pandemie en de nasleep ervan aan te pakken, moeten in overeenstemming zijn met het Akkoord van Parijs.” zegt Sytse, 14, uit Amsterdam.

Wereldwijd hebben miljoenen mensen deelgenomen aan de eerdere klimaat-demonstraties van Fridays For Future. Ze eisten politieke actie voor klimaatrechtvaardigheid, aansluitend op het houden aan het 1.5°C doel dat in het Akkoord van Parijs is afgesproken.

“In de afgelopen 2 jaar hebben we als jongeren laten zien dat er een groot draagvlak is voor ambitieuze klimaatactie. Nog steeds heeft geen enkel land een plan dat ambitieus genoeg is om zich aan het 1.5°C doel te houden. Net als bij de coronavirus-pandemie wordt de grote sociale ongelijkheid in onze samenleving versterkt, en worden de achtergestelde groepen het hardst geraakt. We moeten voor een samenleving zorgen die duurzaam en gelijk is, waar gefocust wordt op mensen boven winst.” zegt Erik, 15, uit Soest.

Meer informatie: www.fridaysforfuture.nl