Issue #031 Published: 08-07-2020 // Written by: HaVik

SALTVEN - Stichting Save Alternative Venues

Amsterdam Alternative sprak met Yvo Jolie van Stichting SALTVEN, een stichting die zich bezig houdt met het ondersteunen van alternatieve en creatieve instellingen in Nederland, die te lijden hebben onder dalende inkomsten, geen inkomsten kunnen genereren, geen (overheids)subsidies aan kunnen vragen of op welke manier dan ook in financieel zwaar weer verkeren.

Hoe, en wanneer zijn jullie op het idee voor dit project gekomen? Was de corona crisis de aanleiding? 
De crisis is inderdaad de aanleiding. We zagen dat het noodzakelijk is om inkomsten te blijven genereren, ook in tijden van gedwongen sluiting. Er waren in ons collectief (Politiek-Cultureel Centrum ACU in Utrecht) veel goede ideeën voor eventuele crowdfunding, maar we zagen ook veel beren op de weg. Ik kreeg veel goede reacties op het idee om kunstwerken aan te bieden, en mensen zelf de prijs daarvoor te laten bepalen. Daarna dacht ik: “Waarom zou ik dit alleen voor ACU doen? Er zijn vast anderen die ook baat hebben bij dit idee.” En dat bleek, we hoorden al snel van andere vergelijkbare organisaties dat dit een zeer welkome vorm van hulp is.

Hoe groot is jullie organisatie? 
We zijn met z’n drieën en we hebben onze taken op basis van onze expertises verdeeld. Ik heb de website opgezet en ben verantwoordelijk voor het technische gedeelte. Lynn is een goede schrijfster en communicatief heel sterk dus zij handelt de overeenkomsten af, schrijft teksten en verzorgt onze PR. Sanne neemt het financiële gedeelte op zich. 
We delen de algemene taken - zoals het logistieke proces - en waar nodig ondersteunen we elkaars werkzaamheden.

Vanwaar al die moeite?
Wij vinden het belangrijk dat de alternatieve scene wordt gesteund omdat er zoveel mooie en creatieve mensen bij betrokken zijn. Alternatieve panden zoals o.a. de ACU, OCCII, OT301 en Vondelbunker laten een ander geluid horen. Ze wijken af van de commerciële mainstream en het neo-liberale gedachtengoed. Dat is volgens mij heel waardevol in deze vreemde tijden. Helaas zijn er steeds minder van die alternatieve plekken, ze hebben het helaas al jaren moeilijk in het huidige politieke klimaat. 
Veel plekken bestaan al behoorlijk lang, de ACU sinds 1976 bijvoorbeeld. Ze zijn belangrijk en wat mij betreft niet weg te denken uit een diverse stad. (Sub)cultuur (net zoals veel andere dingen) ga je pas missen als het er niet meer is. Een ‘doorstart’ is meestal geen optie, wat verdwijnt blijft weg. Daarom is behoud extra belangrijk.

Hebben jullie alles zelf bedacht of waren er voorbeelden die jullie hebben geïnspireerd? 
Er bestaan natuurlijk al vele donatie- en crowdfunding-platforms, maar wij richten ons speciaal op de alternatieve scene. 
We hebben gemerkt dat veel venues opereren onder een niet-kapitalistische ideologie, die willen zich helemaal niet verdiepen in allerlei gedoe met de KvK en de belasting. Aan de andere kant zijn de donaties essentieel om voort te kunnen bestaan. Niemand kan helaas zonder financiële middelen in het kapitalistische systeem waarin we gevangen zitten. SALTVEN biedt hulp, venues hoeven alleen informatie aan te leveren, wij regelen de rest.

Waar moet een organisatie aan voldoen om zich aan te kunnen sluiten? 
Onze criteria zijn niet super streng. We houden het graag laagdrempelig, maar we zijn aan bepaalde regels gebonden. Een bankrekening is bijvoorbeeld een vereiste. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de venues die wij steunen een beleid voeren tegen discriminatie. Verder doet het er voor ons weinig toe of het gaat om een alternatieve bar, een art-house bioscoop of een kunstenaarscollectief, wij willen graag zoveel mogelijk venues door deze lastige tijd heen helpen.

Wat verstaan jullie onder alternatief? 
Alternatief staat wat mij betreft voor mensen die een tegengeluid laten horen. Een alternatief voor het gangbare. 
Dat is wellicht wat algemeen. Ik denk dat je het in ons geval moet zien als unieke plekken, waar er maar één van bestaat. Plekken die zijn geïnitieerd en worden onderhouden door mensen die dat niet doen om er rijker van te worden. Het gaat meer om anderen inspireren en onderwijzen, en niet per se kiezen voor wat populair is.

Hoeveel panden denk je dat zich zullen aansluiten? Waar hoop je op?
Het liefst zou ik er zoveel mogelijk willen helpen. Het is afwachten en kijken wat haalbaar is. 

Is de hoeveelheid panden van grote invloed op jullie organisatie, of is alles geautomatiseerd?
We zullen moeten blijven schaven, repareren en aanpassen. Sommige aanpassingen vergen weinig werk en logistiek, andere aanpassingen hebben meer gevolgen. 
We hebben veel ideeën over toekomstige uitbreiding van onze dienstverlening, maar we willen eerst de basis op de rails krijgen. Daarna zullen we zien hoe het loopt, voor we gaan uitbreiden. 

Blijft de website bestaan na de corona crisis, of is het een tijdelijk project? 
Ik denk dat veel venues een flinke dreun krijgen door de crisis. Het zal nog wel een tijdje duren voordat we daar uit zijn. Daarom hebben we bewust geen einddatum. Het kan zijn dat onze diensten en focus in de toekomst enigszins veranderen, maar we zijn zeker van plan om onze diensten en website te blijven aanbieden zo lang we denken dat daar behoefte aan is.

Gaan jullie een campagne voeren om het platform onder de aandacht te brengen of is het de bedoeling dat het via de aangesloten venues bekendheid krijgt? Campagne voeren, reclame maken en hulp vragen willen wij vooral aan de venues zelf over laten. Zij kennen hun doelgroepen immers zelf het beste. Waar de één meer behoefte heeft aan advertenties op social media, werkt het voor de ander beter om via een zine om hulp te vragen. Iedereen moet zelf kijken wat het beste werkt.

Wanneer is SALTVEN geslaagd?
Veel geld binnenhalen is mooi, maar het gaat niet om meer, meer, meer. Het project is voor ons echt geslaagd als we zoveel mogelijk venues hebben kunnen helpen bij hun voortbestaan.
We hebben zelf geen winstoogmerk, alles wat wij ‘verdienen’ wordt geïnvesteerd in de organisatie en onze diensten.

De website is online. 
www.saltven.org


Illustration: Stan Gajewski

Download AA issue #031 as pdf