Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
11/5/2020 / Issue #030 / Text: Menno Grootveld

Wereldbrand

Website
Sinds het begin van de coronacrisis en de lockdowns in Nederland en andere landen worden op Wereldbrand (www.wereldbrand.nl) de interessantste stukken uit de internationale media over de crisis en de nasleep daarvan in vertaling gepubliceerd. Op de site staan inmiddels een stuk of twintig stukken van onder meer de filosofen Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Bruno Latour en Achille Mbembe, en van auteurs als Mike Davis, Evgeny Morozov en Mariana Mazzucato. Sommige stukken worden doorgeplaatst op de website van de Groene Amsterdammer.

Youtube kanaal
Aan Wereldbrand wordt binnenkort een video-kanaal op YouTube toegevoegd, waarop wekelijks een talkshow zal worden uitgezonden met vertegenwoordigers van een twintigtal organisaties en clubs die zich achter het initiatief #beternacoronaNL hebben geschaard. #beternacoronaNL is de Nederlandse pendant van #beternacoronaBE van een elftal Vlaamse organisaties en media, zoals DeWereldmorgen en MO.be. Zie voor het Vlaamse manifest https://www.mo.be/dossiers/beternacorona
Zodra bekend is waar en wanneer de uitzendingen van start zullen gaan, wordt dat bekendgemaakt op www.wereldbrand.nl

Fossiele reclame
Een van de onderwerpen die in de eerste uitzending van Wereldbrand TV zeker aan de orde zal komen, is de brief die 51 organisaties aan de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck hebben geschreven. In de brief wordt haar gevraagd voortaan alle reclame in Amsterdam te verbieden die gerelateerd kan worden aan de fossielebrandstofindustrie. Dus geen misleidende “greenwashing”-campagnes meer van grote vervuilers als olieconcern Shell, waarin deze bedrijven pretenderen het streven naar een groenere en duurzame wereld te hebben omarmd. De tekst van de brief is te vinden op https://docs.google.com/document/d/1t_HkdT2uqzI0_CiLnhw1QeBpCLgMZ0Uyq81_WE3k1cw/edit

Deze actie maakt deel uit van een breder initiatief voor een landelijk verbod op “fossiele reclame,” waarover alle info te vinden is op https://verbiedfossielereclame.nl/