Issue #023 Published: 11-04-2019 // Written by: Femke Ravensbergen

Van voornemen naar praktijk

Mei 2018. Het nieuwe stadsbestuur van GroenLinks, D66, PVDA en SP lanceren hun coalitieakkoord. In het akkoord onderstrepen ze de waarde van tegencultuur en stellen zij dat de veelbesproken rafelranden beschermd moeten worden. Een goed voornemen vonden we als organisatoren van de ADEV, de jaarlijkse undergroundparade door Amsterdam. Tijd om de politiek een duwtje de goeie richting in te geven en ze uit te leggen dat de stad en ook de rafelranden er niet beter op worden als je alle vrije plekken om zeep helpt. Nu de ADM is ontruimd onder dezelfde coalitie die de rafelranden wil beschermen, is het hoog tijd dat ze hun eigen voornemen serieus gaan nemen. Tijd voor een vrijplaatsenakkoord. Dat heet binnenkort ‘Vrije Ruimte Akkoord’ overigens, al ligt dat wat minder makkelijk in de mond.

Het vrijplaatsenakkoord, dat dus binnenkort Vrije Ruimte Akkoord heet, heeft twee doelen: erkennen van bestaande vrijplaatsen en het mogelijk maken van nieuwe vrijplaatsen. Vrijplaatsen die we inmiddels ook Vrije Experimentele Ruimte noemen, of Vrije Duurzame Ruimte, of Vrije Innovatieve Ruimte, al naar gelang de focus van de Vrije Ruimte.

Maar terug naar het vrijplaatsenakkoord. Simpelweg gaat het over twee dingen, het leegstandsbeleid van de gemeente Amsterdam moet anders: geen ontruiming voor anti-kraak en de gemeente moet het goede voorbeeld geven door haar eigen vastgoed maatschappelijk in te vullen, ook als dit tijdelijk is. Als tweede: om nieuwe plekken te laten ontstaan moet de gemeente ervoor zorgen dat er lege ruimte is voor initiatieven van burgers. Niet door iets te doen, maar door juist niks te doen. Door pakweg 5 of 10% van nieuw te ontwikkelen gebieden niet in te vullen. Dat kan grond zijn, maar ook een oude fabrieksloods die niet meer gebruikt wordt. Dus niet verkopen en geen wedstrijden wie-het-mooiste-plan-heeft, gewoon leeg laten en de invulling overlaten aan de nieuwe gebruikers van het gebied. Zogenaamde ‘transformatiegebieden’ zoals de Minervahaven, het Cornelis Douwesterrein en oude industriegebieden binnen de stad zoals het Hamerkwartier in Noord, zijn hier heel geschikt voor. In het akkoord opperen we nog meer ideeën. Die kun je binnenkort lezen op vrijplaatsen.nu.

Het vrijplaatsenakkoord ligt inmiddels op tafel bij GroenLinks. Zij willen dit wel, al wordt er nog wat geaarzeld over hoe al deze voorstellen in de raad te brengen. Zo gaat het akkoord over verschillende portefeuilles: Algemene Zaken, Ruimtelijke Ordening en Kunst & Cultuur. We blijven nog even lobbyen dus. Ondertussen praten we met verschillende vrijplaatsers over hun ideeën om meer ruimte te creëren voor initiatieven in de Vrije Ruimte.

Heb je een goed idee? Of heb je contacten die kunnen helpen? Schroom niet om ons te mailen: contact(at)vrijplaatsen.nu.

Website

Illustration: Stan Gajewski