Issue #004 Published: 09-11-2015 // Written by: Maxime Hofman

Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel

Milieuactivisten, klimaatwetenschappers en steeds meer bezorgde burgers zijn het erover eens: 2015 is hét jaar van het klimaat. Vanaf 30 november vindt in Parijs misschien wel de belangrijkste VN-klimaattop allertijden plaats: wereldleiders moeten tot een eerlijk en bindend klimaatakkoord komen, waarmee we gevaarlijke klimaatverandering een halt toeroepen. En er is geen tijd te verliezen, overal ter wereld voelen mensen de gevolgen van klimaatverandering al. Van droogte in Californië tot extreem weer in Bangladesh en de Filippijnen.

Kom naar de Klimaatparade
Waar politici blijven treuzelen met het nemen van harde maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen in te perken, zijn de initiatieven van individuen en groene bedrijven haast niet meer te tellen. Overal ter wereld worden energiecoöperaties opgericht, klimaatneutrale huizen gebouwd en protestacties georganiseerd. In Nederland komen al die groene voorlopers op 29 november in Amsterdam samen voor de Klimaatparade, een bonte stoet aan de vooravond van de klimaattop. De boodschap aan de Nederlandse politiek is simpel, maar krachtig: maak een einde aan het fossiele tijdperk, maak een einde aan klimaatverandering.

Geen ver-van-mijn-bedshow
Hoewel klimaatverandering ons allen raakt, krijgen kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden momenteel de hardste klappen. Oogsten van kleinschalige boeren in Afrika mislukken bijvoorbeeld door langdurige droogte en extreme regenval, terwijl zij 70% van het voedsel in Afrika produceren. En hoewel van alle natuurrampen ‘slechts’ 31% plaatsvindt in ontwikkelingslanden, valt daar wel 81% van de dodelijke slachtoffers. Maar klimaatverandering is geen ver-van-mijn-bedshow. Nederland kent nu al meer regen en hevigere stormen dan voorheen. En onze zeespiegel is sinds 1850 maar liefst 20 centimeter gestegen. Eind deze eeuw is dat nog eens 4 keer zo veel. We kunnen de dijken niet blijven ophogen.

Toekomst van duurzaamheid
Hoe beangstigend de statistieken ook zijn, er is een groeiende beweging die een andere toekomst voor ogen heeft: een toekomst van duurzaamheid, eerlijkheid en solidariteit. Een toekomst waarin energie op milieuvriendelijke wijze wordt opgewekt. Een toekomst van groene en eerlijke banen. Een toekomst waarin het rijkere Westen verantwoordelijkheid neemt voor het door hen veroorzaakte klimaatprobleem, zodat de kwetsbaren op deze aarde hier niet langer slachtoffer van zijn. Die toekomst is mogelijk, als we het maar willen! Geloof jij in zo’n toekomst? Trommel dan al je vrienden en familieleden op en kom naar de Klimaatparade.

Amsterdammers voor het klimaat
In het hele land ontstaan steeds meer lokale samenwerkingsverbanden om naar de Klimaatparade te gaan. Ook in Amsterdam. Heb je een leuk initiatief of wil je graag aansluiten bij een groep? Kom naar een van de brainstormsessies in Amsterdam op 5 of 9 november. Kijk voor meer informatie op de Facebook pagina ‘Amsterdammers voor het klimaat’. Wij zijn niet te stoppen, klimaatverandering wel •

www.klimaatparade.nl