Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
9/11/2015 / Issue #004 / Text: Hans

Leegstands Oplossers Amsterdam

Stop de leegstand en benut lege panden voor maatschappelijke initiatieven.
Dat is de doelstelling van de Leegstands Oplossers Amsterdam / LOLA.
Deze nieuwe stichting is opgezet door de Culturele Stelling (o.a. Ruigoord, Tetterode, Domijn), De Vrije Ruimte, Urban Resort en Lokale Lente (samenwerking van sociale en buurt ondernemingen).
Het afgelopen jaar heeft zij al twee lege panden van de gemeente in gebruik genomen; het voormalige Westburg College aan de Schipluidenlaan in Nieuw West onder de naam Lola Luid en een speeltuingebouwtje in Geuzenveld, dat al 9 jaar had leeggestaan.

In tegenstelling tot de kraakwachtenbureau’s die leegstand beheren; bewaken voor de eigenaar door de panden zo leeg mogelijk te laten staan en de “gebruikers” alle normale rechten te ontnemen, wil Lola de leegstand juist oplossen. Zij wil lege  panden geheel vullen met maatschappelijke initiatieven zodat zij weer gaan leven en van betekenis worden voor de buurt en de stad. Die maatschappelijke initiatieven kunnen van alles zijn; van buurtorganisaties tot kunstenaarsgroepen, van vluchtelingen tot ouderen, van sport tot buurtbedrijfjes. Belangrijk is dat ze de bewoners in de omgeving wat te bieden hebben en willen samenwerken om een geode sociale sfeer in het pand te maken.

In september heeft Lola een eerste debat gevoerd met de wethouder Vastgoed van Amsterdam, Pieter Litjens. Inzet van Lola is om meer leegstaande gemeente panden te kunnen vullen. Dat kan alleen als de panden voor minimaal een jaar ter beschikking gesteld worden; wat botste met het uitgangspunt van de wethouder dat hij snel over de panden wil kunnen beschikken. De wethouder gaf aan dat hij sympathiek tegenover de doelstelling van Lola staat. Eind dit jaar brengt hij de nota “Omgaan met Leegstand” uit, waarin hij aangeeft hoe de gemeente voortaan met haar leegstaande panden wil omgaan. Dan moet blijken of zij daadwerkelijk haar leegstand wil oplossen.

Lola – op facebook