Use the buttons to browse through the AA articles archive or to find out more about the newspaper and distribution.
27/10/2015 / Issue #002 / Text:

Ongevraagde adviezen

Alternatieve producten nu met extra voordeel in de cultuursuper markt Amsterdam

De Afdeling Alternatief van de grote cultuursupermarkt Amsterdam verdient meer aandacht. Maar willen wij een groter aandeel van de Afdeling Alternatief in deze supermarkt?
Let op: de alternatieve producten zijn inmiddels een gewaardeerd onderdeel van het product Amsterdam. Soms wordt van hogerhand besloten dat er een aanpassing in ons assortiment nodig is, jammer voor De Valreep, De Slang en Friekens (en vele anderen).
Wij eisen dan dat ongevraagde producten moeten blijven en dat het slecht voor de stad is als zij verdwijnen. Maar zij zeggen dat het juist goed is: goed voor de economie,  toerisme en de vastgoedmarkt, omdat niemand ze koopt?  Zo wordt het aanbod ongevraagde producten op de Afdeling Alternatief kleiner, geselecteerd door van bovenop vastgestelde normen en waarden.  Maar we blijven welkom; zijn zelfs een noodzakelijk deel van de creatieve stad die Amsterdam zo graag wil zijn. Alternatief als voorbeeld van participatie wordt omarmd en je krijgt met een voordeelpas extra korting op ruimte, zolang het maar a-politiek is. De alternatieve producten zijn sinds de jaren ‘90 niet verdrongen; integendeel, het vormt nu vast onderdeel van de cultuursupermarkt van Amsterdam.

“Not in our name” was de naam van het manifest in Hamburg, enkele jaren geleden, waarin duizenden kunstenaars en culturele plekken verklaarden dat zij niet gebruikt willen worden voor de city marketing van die stad. Een inspirerend voorbeeld van politiek maken,
waar wij in Amsterdam, met het a-politieke “mijn pand moet blijven, nog wat van kunnen leren.
In voorjaar 2014 is er onder het motto “Ongevraagde adviezen subcultuur” opgeroepen om de strijd van de panden in politieke termen te formuleren. Politieke termen en leuzen waarin vastgoedmaffia en andere zakkenvullers expliciet genoemd worden, maar waarin ook die andere stad, ons alternatief, geformuleerd wordt.

Ongevraagde adviezen staan voor ‘’geen subcultuur zonder politiek’’ en wenst dat Amsterdam Alternative spreekbuis gaat worden van de woede over wat er nu in Amsterdam gebeurt: van ontruimingen en sluitingen van alternatieve cultuur; van het gesol met mensenrechten tot de huurexplosie, van de hotel terreur tot het verdrijven van armen en allochtonen uit een hele reeks buurten. Maar vooral dat Amsterdam Alternative inspiratie zal geven: over de alternatieven van die ellende, nieuwe initiatieven om er iets moois van te maken, te breken met die commercie, nieuwe vormen en gedachten.

Blaas die cultuursupermarkt Amsterdam op in our name want ruimte voor experiment, vrije geest en de spelende mens, is te beperkt en moet in elke tijd, dus ook nu, weer opnieuw bevochten worden. Wij pleiten voor aandacht voor de politiek kant van de in Amsterdam zwaar onder druk staande alternatieve producten en de subcultuur. Stuur je ongevraagde advies op en we zullen deze opnemen in de groeiende lijst!

De huidige lijst is samengesteld naar aanleiding van de inzendingen van initiatieven uit de stad:

01. Amsterdam zet je in voor behoud van subcultuur
02. Panden voor vluchtelingen
03. Maak de stad niet alleen leefbaar voor de toerist
04. Stop de citymarketing met de creatieve sector: wij zijn geen product!
05. Maak van de stad geen decor denk ook aan de inhoud
06. Vecht een kritisch tegengeluid niet aan
07. Stippel geen looproute uit voor creatievelingen en pioniers.
08. Laat panden / ruimtes / terreinen los.
09. Maak leegstand (niet kraken) illegaal.
10. Verklein de hoeveelheid papierwerk en vergemakkelijk de formele procedures.
11. Laat mensen hun eigen tijd indelen